Gå til primært indhold

Kommunale hjemmesider dumper:Overholder ikke Digitaliseringsstyrelsens krav

Vi har analyseret de 98 danske kommuners hjemmesider og er kommet frem til den nedslående konklusion, at nøjagtig 0% af kommunerne overholder Digitaliseringsstyrelsens krav til offentlige myndigheders hjemmesider.

Siden 2008 har offentlige hjemmesider ellers skulle leve op til en række krav om udviklingen af deres hjemmesider, nemlig de såkaldte ’Åbne standarder’: HTML eller XHTML, CSS og WCAG2 på AA ­niveau. Standarderne skal sikre, at hjemmesiderne er tilgængelige for flest muligt, men det viser vores undersøgelse, at kommunerne på ingen måde lever op til.

0 kommuner lever op til kravene om tilgængelighed: Rammer handicappede hårdest

De mangelfulde hjemmesider koster på både brugervenlighed og pengepungen. Værst går det ud over handicappede, syge, svagtseende og farveblinde.

Det er standarden, WCAG2 AA, der skal sikre, at hjemmesiden er tilgængelig for alle. Det betyder naturligvis også folk med handicap, sygdom eller funktionsnedsættelse.

Dårlig tilgængelighed går dog ikke kun ud over borgere med sygdom eller funktionsnedsættelse. Ældre, hvis syn og motorik svigter med alderen, og som ikke er vokset op med de digitale muligheder, kan have sværere ved at benytte en hjemmeside med dårlig tilgængelighed.

Da vi testede hjemmesiderne op imod WCAG2 AA, fandt vi at 0 kommuner i dag lever op til de krav om tilgængelighed, som standarden dikterer. Nul!

Vi fandt gennemsnitligt 19,74 overtrædelser pr. side af WCAG2 AA­standarden. På én kommunes hjemmeside fandt vi hele 601 fejl.

De mest gennemgående fejl, vi fandt, var manglende kontrast mellem tekst og baggrund, og at hjemmesiderne ikke kan styres med tastaturgenveje.

Manglerne betyder at bl.a. følgende borgere har svært ved eller slet ikke kan bruge deres kommunale hjemmeside:

 • Folk, der ikke kan bruge en mus, fx på grund af permanente lidelser som slidgigt, musearm, Parkinsons eller midlertidige handicap som en brækket arm eller hånd
 • De over 65.000 farveblinde og synshandicappede i Danmark
 • Folk, hvis motorik og syn svigter permanent eller midlertidigt, f.eks. ældre eller folk med øjenbetændelse
 • Ordblinde (7% af befolkningen)
 • Folk med forskellige kognitive lidelser, eksempelvis ADHD eller autisme

97% af hjemmesiderne har uhensigtsmæssig kode — et dyrt problem

”Kan kun bruges med Microsoft Explorer 6”. Kan du huske de mange fejlmeddelelser fra dengang nogle programmer kun kunne bruges med et bestemt styresystem og browser?

Et af formålene med de åbne standarder (HTML eller XHTML og CSS) er netop at undgå store IT­-virksomheders monopol, og sikre, at myndighedernes hjemmesider kan bruges på alle enheder og browsere uanset producent — nu og om 5 år.

Men også på HTML­ og CSS-­standarderne dumper kommunernes hjemmesider med et brag. Kun 3 kommuner lever op til CSS­-standarden, mens 2 kommuner lever op til HTML/XHTML-­standarden. Dermed er ca. 97 % af de kommunale hjemmesider kodet på en uhensigtsmæssig måde.

Den uhensigtsmæssige kode er typisk usynlige for slutbrugeren. Til gengæld kan det have økonomiske konsekvenser, for der opstår en back log af problemer, der gør det sværere og dyrere at vedligeholde, udvikle og forny hjemmesiden. Især er det dyrt for kommunen og skatteborgerne, at hjemmesidens levetid er kortere.

Kigger vi på noget af det simpleste at implementere, nemlig HTML ­standarden, fandt vi gennemsnitligt 25 fejl pr. side, mens en enkelt kommune havde over 1000 valideringsfejl på blot tre sider!

Når det gælder brugen af standarderne indenfor CSS fandt vi fejl på 95 kommuners hjemmesider. En enkelt kommune havde 3279 valideringsfejl — vi lader det tal stå for sig selv et øjeblik: 3279.

Virk og Folketinget dumper også

Kommunerne er ikke et ensomt sort får. En hurtig gennemgang af flere offentlige hjemmesider, viser at problemet er meget udbredt. Således dumper Folketinget (ft.dk), Digitaliseringsstyrelsen (digst.dk), Udenrigsministeriet (um.dk), Politiet (politi.dk) og Virk (virk.dk) også testen.

Sjuskefejl

Den sørgeligste konklusion på vores analyse er, at størstedelen af de fejl, vi har fundet, kunne løses meget nemt. Det virker simpelthen som sjusk — men sjusk, der har store konsekvenser.

De fleste HTML ­fejl kan man rette centralt, hvilket gør det nemt, hurtigt og uden store økonomiske konsekvenser.

Tilgængelighedsfejlene kræver typisk nogle designændringer. Det er mere tidskrævende, og koster dermed mere. Disse fejl burde aldrig være opstået i første omgang, for kommunen burde have udstukket meget klare retningslinjer til deres IT-leverandør om bl.a. kontrastforhold.

Om analysen

Analysen af samtlige 98 kommuners hjemmesider er foretaget i juni måned 2016.

Vi udvalgte tre sider på hver kommunes hjemmeside, som vi antager er sider, som mange borgere kommer i kontakt med, nemlig

 • Forsiden
 • Indgangen til kommunens skoletilbud
 • Indgangen til kommunens renovationstilbud

Vi har dermed analyseret 294 sider, der alle er blevet testet ud fra de åbne standarder:

 • HTML eller XHTML
 • CSS
 • WCAG2 2.0 AA

Udover de åbne standarder, har vi analyseret samtlige sider på:

 • Brugen af CMS (hvilket system ligger bag)
 • Performance (hvor hurtigt siden loader og hvor ressourcekrævende den er)
 • Afhængighed af JavaScript
 • Mobilvenlig — fungerer siden tilfredsstillende på et bredt udsnit af devices
 • Sikkerhed (bruger den SSL) og beskytter den dermed borgernes data.